Contactpersonen Service

Verkoop service en reparatie
Contactpersoon: Mw. Martine van Eck
T 0031(0)  347 341 754
F 0031 (0) 347 342 104
E amvaneck@vaneckgroup.com

Onderdelenlevering
Contactpersoon: Dhr. Richard Geway
T 0031 (0) 347 341 754
F 0031 (0) 347 342 104
E serviceparts@vaneckgroup.com

Service en reparatie Van Eck-Transfrigo
Contactpersoon: Dhr. René Oome
T 0031 (0) 347 341 754
F 0031 (0) 347 342 104
roome@vaneckgroup.com

Van Eck Airport Services
Contactpersoon: Dhr. Sebastiaan Schouten
T 0031 (0) 204 054 557
F 0031 (0) 204 054 559
E s.schouten@vaneckgroup.com